Biblioteket Boktext
Jag tycker verkligen mycket om böcker och jag vill helst äga dem.
Jag vill att de ska finnas på nära håll och alltid tillgängliga för en
snabbkoll. Böcker är för mig dokument över tider och människor,
det är spår av dem som gått före och deras tankar. I böcker finner
jag förklaringar på hur någon har tänkt och hans ambition.

Jag blir inspirerad att skriva när jag läser, jag ser orsaker, samband,
förklaringar och en massa galenskaper. Men i en annan tid tedde sig
kanske detaljerna inte så galna som jag i nutid uppfattar dem. Det
finns massor av ridteori. Ridning i teorin är inte alls detsamma som
ridning i praktiken. Jag använder sällan boken som kunskapsbank.


foto. Karin Engman

Däremot så kan några ord på en rad i den 500 sidor tjocka boken sätta
mig på ett spår som förmodligen författaren inte alls kunde tänka sig.
Det finns även böcker som berättar om dem som skrev, vilka var de
och vilka ideal hade de? Jag säga, den svenska ridhistorien består av
många militära tankar, på gott och ont.

När vi talar om militärt så ska vi minnas vilka deras syften var, hästen
i krigstjänst. Jag vill tala om att hästen i dåtid också var en drivkraft.
En drivkraft till mångahanda sysslor. Framför plogen som en traktor,
i landsvägsvagnen som en dåtidens personbil, som stark motorkraft
framför de riktigt tunga vägtransporterna, dåtidens långtradare.

Ja, listan kan göras hur lång som helst, tänkt dig bara något som det idag
används motor/maskin för att göra, hur gjordes det förr och med vad?
Överallt där det behövdes en motorkraft där fick hästen göra tjänst. I
gruvorna, på stadens gator, precis överallt blev hästen använd som
motorkraft. Jag vet inte om vi idag ens har fantasi till allt tänka ut allt
vad hästen användes till.

Hästar har brukats och missbrukats, överallt finns både gott handhavande
och dåligt handhavande av hästen. I böckerna dryftas även detta. Det kan
eventuellt verka meningslöst att läsa om hur hästar brukats eller missbrukats
men jag finner det av intresse därför att det är där vi finner förklaringarna
till hur det ser ut idag. Var, när, hur och varför man gjorde det man gjorde?
Vi får också möjligheten att välja bort att göra om samma misstag. Saker och
ting verkar ha en benägen het att gå i cirklar

Böckernas karaktär har förändrats mycket i nutid. Förr fanns det få böcker.
De gav sken av att innehålla någon sorts total sanning, det som står i en bok
det tror vi på, eller? Numera är böcker ofta fyllda med en massa ord, många
ord, väldigt många ord. I en gammal bok kan tre ord innefatta det som idag
skrivs på en hel A4:a.

Det finns böcker med kärna och det finns böcker fyllda med tomma ord. Det
finns böcker som alldeles säkert har de allra godaste intensionerna, men som
slutar i rena katastrofer. Konsekvensen av det som görs, vem får ta den? Idag
vill jag att vi ska ta lärdom av det som gjordes för att vi ska kunna låta bli
att träda in på samma väg.

Till mig och Pelle kan du komma för att på egen hand eller med min hjälp
leta dig fram bland våra böcker och de budskap de bär. Alla böcker stannar
i biblioteket de är inte ämnade för utlåning, endast varsam läsning på plats
i vårt bibliotek.

kontakt Ewa Schaeder 0761.147001
kraftskapanderidkonst@gmail.com