Deltagande och program Kraftskapandeveckan 11-17 juni 2015

Deltagande 
Kraftskapandeveckan 2015

OBS. Begränsat antal deltagare, anmälan senast 10 maj

Kontakt via melj och telefon 0761147001, 
för mer info och frågor

mejl. kraftskapanderidkonst@gmail.com

Telefon. Ewa. 0761147001

Anmälan senast 10 maj

Pris: 300kr/dag/person

Anmälningsavgift 50kr/pers/dag (återfås ej om du uteblir) 
ska vara inbetalt senast den 10 maj = Anmälan 
rest  250kr/pers/dag ska vara inbetalt senast den 31 maj

 

Deltagaravgift efter utgången anmälningstid 600kr/person/dag
----------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoprogram

Torsdag 11 juni: Kraftskapande Ridkonstensdag
Fredag 12 juni:  Framtidens synsätt på hästen
Lördag 13 juni:  Den tama vildhästensdag
Söndag 14 juni: 
Samtal med, om och ikring hästar
Måndag 15 juni: Nestordagen
Tisdag 16 juni:   Balansensdag
Onsdag 17 juni:  Hästensdag

 

Hålltider Kraftskapandeveckan 11-17 juni 2015

Kl. 10.00-11.00 "Mingel"
Kl. 11.00-13.00 Föreläsningar
Kl. 13.00-14.00 Lunch
Kl. 14.00-16.00 Undervisning/uppvisning
Kl. 16.00-18.00 Samtal och sammanfattning av dagen

Under veckan är hästbiblioteket öppet för deltagare på Kraftskapandeveckan
En utställning med sadlar, bett och konst kommer att vara öppen under veckan
Har du något du vill visa? ring 0761147001

Sadelmakare Pia ter Bruggen finns på plats fredag till söndag
www.piatb.se      www.facebook.com/ptbsadelmakeri
 

Torsdag 11 juni: Kraftskapande Ridkonstens dag


Foto: Robert Solin

Kraftskapande ridkonstens dag, onsdagen den 11 juni

Det finns en kraftkälla på gården, det är den plats där ridbanan ligger,
den har så att säga valt sin egen plats. Ridbanan ligger i gårdens centrum,
den blir ett sorts nav som vi kretsar ikring.

Eftersom alla hästar som finns här på gården kan se det som försiggår där
på vår ridbana så är intensionen med det som pågår där avgörande, på vår
ridbana är du och hästen alltid sedd.

På ridbanan händer spännande saker, den är en plats att göra upptäcktsresor på.
Ridbanan är en plats där jag själv har tillbringat många timmar tillsammans med
hästar och människor. Hästarna och människorna har alla förmedlat någon som
blivit en del av mig och ridbanan.

Ridbanan är en plats där energierna blir synliga. Det finns dagar då vinden leker
på vår ridbana och ibland skapar vinden små tromber där, det är vindens dans
med ridbanans damm.

Kraftskapande ridkonst kan delas i fyra

Kraft handlar inte bara om att ha eller få kraft utan också
om att bli medveten om energier. Kraft är också energi,
energi ska tas på allvar. Vad tar vi, vad ger vi och vad
"släpper vi in", vilka energier sprider vi omkring oss?

Skapande handlar om att varje människa har unika resurser,
personliga resurser som väntar på att bli upptäckta. Personliga
resurser som det är meningen att var och en ska vara medveten
om. Alla har inte ännu startat sin upptäckt
sresa.

Rid, rida är ett sätt att umgås med hästen, men rida går att
göra på många olika sätt, med många olika grundtankar.
Ridning handlar också om tradition, vad gör vi av tradition?
Men måste vi verkligen klamra oss fast vid traditionen?
Vår situation tillsammans med hästen är unik. Tillsammans
med hästen får vi dela vårt nervsystem med en annan varelse
och samtidigt som vi får kontakt med en annan levande
varelses nervsystem, det tillför nya saker i våra liv. Det
händer något i oss när vi rider. Att på ett rent fysiskt plan
få bli ett med en annan kännande, tänkande varelse är en
upplevelse som saknar motstycke. Och när blev du föresten
buren sist? Vi bär våra barn när de är små, det är en sorts
trygghet för vårt nervsystem att bli buren, det reagerar.
Tänk på hur den lilla nya människan utvecklas i en rasande
fart, tillsammans med hästen tar utvecklingen i oss ny fart.

Konst står för mig för att tolkningen är personlig och fri för
varje människa. Konst står för frihet att börja skapa sin egen
konst.

Hästen har alltid fascinerat människor, vi kan börja med det visuella,
alltså hästens utseende och rörelser. Hästar är vackra, att bara titta
på hästar, hästens rörelser är lite som eldens fladdrande lågor, de
trollbinder oss. Men många vill kontrollera de krafter som kommer
från hästen, varför?

Människor hämtar kraft hos hästen. Hästens sätt att vara påverkar
oss, en häst är alltid en häst, men människan kan välja vem hon vill
vara. Men framför allt så är ingen häst en annan lik, precis som
människor har hästar olika livsöden, olika erfarenheter. De varierar
i utseenden och kroppsbyggnad, färger och tecken skiljer dem åt.

Idag ska vi rida, skapa kraft och titta på konst

 

 

Fredag 12 juni: Framtidens synsätt på hästen

 

Framtidens synsätt på hästen Fredag den 12 juni

Vad skulle det kunna vara? Här skulle jag vilja rada upp funderingar och
tankar om vad det skulle kunna vara. Några ting har jag förstås redan helt
klara för mig med erfarenhet av min tid med hästar som har passerat. Hur
vi ser på saker och ting förändras med tiden.

Våra perspektiv förändras, våra behov förändras, vår kunskap ökar, vårt
intresse fördjupas.

En del av det vi igår tyckte var ok och bra är idag inte alls ok eller bra. Men
det kan också vara så att en del av det som anses sämre idag kan faktiskt
vara något som ändå behövs i framtiden eller åtminstone en liten till bit in i
framtiden. Och en del av det som var rätt och riktig igår till kan till och med
kan vara straffbart idag.

Vad kommer att vara ok i framtiden tillsammans med hästar? Jag vill
uppmärksamma på det faktum att, när det gäller synen på hästar finns
en hel del problem. Hästen är i stora delar av världen fortfarande använd
som "motorkraft".

Människor "står på olika platser" när det gäller sin syn på hästen och vad
som är tillåtet och bra för hästar. Alla har börjat på någon "plats" men
utvecklingen visar att det man en gång trodde var rätt och riktigt är verkligen
uteslutet idag.

Hur menar jag, ja för att ta ett exempel, delfinen, vilket fascinerande djur,
att simma med delfiner är en upplevelse för livet. Hästar är fascinerande djur,
att umgås med hästar är en upplevelse för livet. Men vad är då skillnaden?

Ja, det måste bli några tankar och frågor

Världsligt sett, vilken behandling får världens delfiner, vilken behandling får
väldens hästar?

Hur beter vi oss mot delfinen, hur beter vi oss mot hästen?

Vad anser vi oss ha för rättigheter gentemot hästen?

Varför är det skillnad på vilka rättigheter vi anser oss ha?

Jo, kanske bland annat för att många människor ute i världen är beroende
av hästens krafter för sin överlevnad. Visste du att 80% av jordens
jordbruksmark brukas med hjälp av djurkraft?

Är det så att detta påverkar hur man tillåter hästar att behandlas?

Hur ser du på hästen?

Vad tycker du är ok?

Var började du din "resa" med hästar?

Vad tycker du är ok idag?

Och vad tyckte du var ok igår?

Har din syn på hästen förändrats för dig på den tid du umgåtts med hästar?

Om den har förändras hur har den förändrats och hur mycket?

Som sagt det finns mycket att fundera över, men också en hel del vi kan
samtala om, men inte bara samtala om, vi kan göra något också för hästen i världen 

 

Lördag 13 juni: Den tama vildhästens dag

Den tama vildhästens dag lördag den 13 juni

"Den tamaste vildhästen"- American curly horse, jag tror nämligen att olika
hästraser och olika hästar lockar fram olika sidor hos oss människor. Vad är
en tam vildhäst? Jag tänker nu på det som olika hästar stimulerar oss till och
de ämnen som hästar lyfter fram till medvetenhet.

Vilka sidor lockar dessa mytiska hästar fram hos oss människor. Att låta
fingertopparna beröra dessa hästars många gånger lockiga hårrem är något
som rör om i våra känslor inför hästen.

Idag ska vi tala om hästars intresse för människan. Det är lätt att ta för givet
att hästar vill samverka med oss människor, men är det verkligen så?

Jag hoppas att min vän Lisa ska kunna närvara i dag för att berätta mer
om sina upplevelser med
fria hästar, hon och hennes familj har besökt
vilda hästar i Oklahoma.

Hästar är olika och har förmodligen olika intresse av människor. Kanske är
det faktiskt så att de hästar som vi upplever som skygga faktiskt inte är lika
intresserade av oss människor. Och om den variationen finns bland fria hästar,
varför skulle den då inte finnas bland tama hästar? Avel och selektion har
bedrivits länge, men hästens urnatur skiner ofta igenom.

Det är lätt att ta för givet att hästar vill vara med oss bara för att de är tama.
Kanske finns det hästar som bara ställer upp på att göra sitt "jobb" men
sedan vill de bli lämnade ifred.

Denna dag ska vi också beröra ämnet hästens halskotpelare och mun. Vilket
självklart kommer att leda vidare till hur vi kommunicerar med hästen och vilka
"verktyg" vi tar till vår hjälp. 

 

Söndag 14 juni: Samtal med, om och ikring hästar


Foto: Robert Solin

Samtal med, om och ikring hästar, Söndag den 14 juni

I samtalet med hästen, vad talar hästen om? Vad skulle
kunna intressera en häst att tala om? Jag skulle nog vilja
påstå att samtalsämnena skulle variera lika mycket som
hästarna gör till sina utseenden.

Vissa hästar bara är medan andra har en åsikt om allt.

Hur ska vi kommunicera och vad berättar hästar?

Jag tror att hästen berättar olika saker till olika människor,
vi har olika kanaler öppna. Jag får höra en historia och du
en annan. Därför ska vi samtala med varandra, jag tror att
bilden kanske inte blir komplett men i varje fall så blir den
mer komplett än om vi inte talar med varandra. Idag kan vi
tillsammans tolka det vi ser och samtala ikring det vi ser och
upplever. Vem vill samarbeta med sin häst idag och låta
det som sker stå till grund för samtalen?
Att samtala på ett
sådant sätt att fler vågar framföra sina tankar, det önskar jag
idag.

I samtalet om hästen, vad säger vi? Här tar vi alltför lätt över
och "bestämmer" det mesta om hästen, hästen är utlämnad till
oss och våra idéer. Vad som vi lärt oss att är bra eller fungerar
för den delen håller vi hårt fast vid. Många år med hästar skapar
också lätt fram stereotypa bilder av hur saker och ting ska vara
och hur man ska förhålla sig till det som sker tillsammans med
hästen. En frusen, stel och oföränderlig bild i stället för en flexibel
bild med situations anpassning. Kan vi månntro ändra på det?

I samtalet ikring hästar, vilka ämnen kommer upp? Här skulle
jag tro att ämnena skulle kunna komma att variera beroende på
vilka hästmänniskor som möts. Vi brinner för olika saker, vi har
personliga drömmar, tankar, kunskaper och intressen.

Hästen vill det jag vill eller så vill den bara inte, antingen får jag
utvecklas och ändra mig eller så kan jag byta häst och för den
delen tränare också, eller varför inte bara byta bett. Quickfix
kan det också kallas, men quickfix är som att gå baklänges och
tro att man ska komma framåt.

Alla åsikter blandas, som ni ser, risken finns att det skulle kunna
uppstå en konflikt, men nej jag tror egentligen inte det. Jag har
tillit till er som ska närvara denna dag och vecka, vi vill varandras
och hästarnas väl. Att tala på ett sådant sätt att fler vågar berätta
om sina tankar, hur gör man det?

Om vi bara respekterar varandra och var och ens unika livsväg,
så går det bra men om inte, ja, vänner kan ha olika åsikter och
ändå vara vänner. Vänner kan komma i konflikt med varandra
men vänner vågar, vill och kan reda ut eventuella meningsskilj-
aktigheter och tack vare det utvecklas. Men att såra någon för
att lägga "tyngd" till sina argument är inte en bra ide, den som är
sårad, slår tillbaka bara på ren impuls och det går så fort att det
är svårt att se var slaget kom ifrån.

Det händer att man själv inte hinner uppfatta att man blir sårad och
reagerar som jag sa på ren impuls och först efteråt upptäcker att man
att man faktiskt blivit sårad. Bäst är det om man kan berätta om det
och varför man blev sårad innan man använder samma verktyg för att
såra någon annan.

Jag har en känsla att detta blir en krävande men också en mycket
givande dag.

Se, lyssna, lär och berätta om det du upplever


 

 

Måndag 15 juni: Nestordagen

Nestordagen Måndagen den 15 juni

Livet rullar på i sin gilla gång, dagarna går och blir till månader och år,
så plötsligt står man där och upptäcker att man har blivit äldre. Vägen
går liksom för alla åt det hållet oavsett vad vi tycker om det.

Men hur gör man då om man inte vill sluta med hästar, eller om man har
slutat en gång och nu vill återuppta sitt hästintresse igen? Att få uppleva
hästen igen på riktigt och i fysisk form.

Att kunna fortsätta med sitt hästintresse så länge man vill, innebär att man
kanske behöver göra några förändringar i hur man ser på att rida och
samverka med hästar.

Att rida när man är 63 år gammal är en annan sak än att rida då man är
25 år gammal. Ridningen behöver utvecklas för att kunna svara upp till
den äldre ryttarens behov.

Vilka förändringar behövs och hur ska vi genomföra dessa? En rad frågor
staplar upp sig på hög: Vilken häst är lämplig? Hur känns kroppen, man
ska ju inte bara kunna sitta på hästen utan även kunna ta sig upp på
hästryggen för att inte tala om att klara fler delar av samvaron med hästen.

Återigen behöver man se på sig själv med ärliga ögon och de behov man
har ska man tillåta sig att känna. Själv ser jag fram emot att få uppleva
hästens närvaro i mitt liv fram till mitt sista andetag.

Jag tänker också på att det här med minnen är viktigt, att kunna dela sina
minnen med någon eller flera. Det spelar som jag ser det en stor och viktig
roll i livet när man blir äldre och faktiskt även för människor i alla åldrar.

Att istället för att sluta med hästar kunna säga att jag gör de förändringar
som behövs så att jag kan fortsätta, framtiden är flexibel.

En nestor är en äldre och kunnig person eller en häst, vi har mycket att
lära av dem båda. De har på något sätt landat i sina liv och de är
kunskapsbärare.

Med åren ökar förmågan att se saker och sätta saker i samband med
varandra. Orsak-verkan. Att kunna lista ut och se samband är en stor
fördel, ju tidigare i våra liv vi lär det, desto bättre, så vem ska vi då
lära oss av?

Jo, självklar en Nestor 

 

Tisdag 16 Juni: Balansens dag


Foto: Robert Solin

Balansens dag Tisdag 16 juni

Hur ser vi på balans? För mig handlar balans om vad jag äter, hur jag sitter, står och går,
den påverkar allt jag gör. Balansen påverkas av mina tankar och hur jag känner mig.
Balansen påverkas av det jag utsätter mig för.

Jag ser inre balans och jag ser yttre balans, den ene skvallrar om den andre. Intimt hänger
de ihop, de känner varandra och de reagerar på varandra.

Så kommer då hästen, han knuffar mig, han berättar om något jag ännu inte själv märkt.
Hästen uppmärksammar mig på att jag håller på att förlora balansen.

För hästen är balans livsviktigt. Det är viktigt för naturen med balans, hästflocken är
beroende av balans. Att göra någon uppmärksam på att denne håller på att förlora
balansen gagnar hela flocken.

Så när hästen knuffar dig så kanske han inte alls är respektlös så som det ofta tolkas,
han kanske försöker uppmärksamma dig på något.

Den som är i obalans blir en fara för sig själv och andra.

Det spelar ingen roll om jag rider eller umgås med hästen , balans är lika viktigt. Men
när jag sitter till häst, belastas hästen rent fysiskt av min obalans. Så hur ska jag göra,
jo, ta ansvar, ansvar över mig själv och min kropp.

Att finna motivation och också veta varför något har betydelse kan öka medvetenheten
och motivationen att arbeta med balansen är avgörande för resultatet.

Vårt nervsystem "snappar" upp allt som pågår omkring oss, vårt nervsystem är i
ständig förändring.

Jag anser att vi ska vårda vårt nervsystem, det gagnar allt och alla och hästen är
den som aldrig sviker oss. Hästen slutar aldrig "knuffa" på oss.

 

 

Onsdag 17 juni: Hästens dag

Hästens dag 17 juni

Som jag ser det är en häst alltid en häst oavsett ras, hästen har ett värde
som häst inte bara för det den "duger" till, eller kan användas för.

En för för alla och alla för en tycker jag passar in när man talar om hästar.
Olika hästraser berättar mer specifikt om utvalda ting. Detta innebär inte
att det endast gäller den rasen utan att den detaljen faktiskt finns i alla
hästar i olika grad.

Kanske går det att tänka på saken som en burk med pärlor i, alla burkar
innehåller pärlor i alla färger. Men med en stor variation av hur många av
varje färg. En ras som har sitt ursprung på Island har till exempel många
fler gröna pärlor i sin "burk" än andra hästar. Men alla hästar i hela världen
har också gröna pärlor i sina "burkar" bara inte lika många som Islandshästen.

Anna Hedqvist skriver:

"Islandshästen är: kraftfull, hemlig, gömmer gärna sitt riktiga jag, missförstådd,
innehar en enorm kapacitet och integritet".

Jag tänker att Islandshästen kan hjälpa oss att se de "gröna pärlorna" hos alla hästar.
Ewa Schaeder


för mer info
Tel. 0761147001
kraftskapanderidkonst@gamil.com

Tillbaka