Kraftskapandedagarna 11-17 juni 2015

Dagarna har passerat, en efter en.
Här kommer en liten sammanfattning

Text: Ewa Schaeder
Bild: Marie Bjurheden
(om inte annat anges)


 

Torsdag 11 juni: Kraftskapande Ridkonstens dag

Hästen i centrum, det blir navet som vi kretsar omkring.
 

Men vi står också i gårdens centrum, runtomkring oss finns hagarna med alla hästar, så vi är också omslutna av hästen.Eftersom alla hästar som finns här på gården kan se det som försiggår på vår ridbana så är intensionen med det som pågår där avgörande för helheten och nivån på samarbetet. På vår ridbana är du och hästen alltid sedda.Energier blir synliga i det vi gör.

Kraftskapande Ridkonst®

Vad vill jag förmedla till mina adepter, jo, förmågan att sensibilisera. Att sensibilisera är att höja känsligheten. Sensibilisering innebär också att utveckla känslighet för något.

Jag inser att jag sensibiliserar mina hästar, jag kan förstår också att det kan vara svårt att att hantera. Men allt jag gör spelar roll, varför ska hästen avtrubbas och "vänjas" att tåla sådant den inte tål.

Sensibilisering kräver, ja, jag menar kräver sinnesnärvaro.
Obekvämt? Ja, om man inte vill störas.

 

Jag dresserar inte mina hästar för jag anser att de då inte kan hjälpa mig eller någon annan att utvecklas.

 

Och om jag har varit för ivrig, ja då får jag ta konsekvenserna av det

 

Ja, men, och?

 

 

Skeptis
 

Tillit

 En gåva från hästen, är att bli buren

Det är skillnad på att bli buren av hästen och att få sitta på hästen.


När är en häst inriden? Jo, när Hästen går att använda till det man tänkt, rida.
Om det nu var det man hade tänkt.
 


                                                                                         foto Christina Hauschildt
Men sedan tillkommer skolningen.

 

Det tar lång tid att skola hästen och ännu längre tid att skola sig själv.
Skolning är egenägd kunskap, det gäller hästen likaväl som människan.
Skolning bygger på att man har den fysiska förmågan och att man har förstått det man förväntas göra.

 

Men inte ens det räcker, man ska
faktiskt även ha förstått sin roll i
sammanhanget. 

Fredag 12 Juni: Framtidens synsätt på hästen

Trådar med Historia
Stängsel tråden börjar sin historia på en rulle, vidare till en hage, sen kanske den blir degraderad till något annat ändamål. Jag stod där och tänkte slänga härvorna med omöjligt förbrukat tråd från Grundbäck. Men så när jag höll i tråden ville den berätta en historia. Jag lät mina händer jobba med tråden, tråden valde sin form, jag blev ett lydigt verktyg. Energierna tog även här sin plats och visade att tråden hade en annan sida.

Prestation?

Man ska prestera, man ska åstadkomma något, helst mycket och helst mer än andra, gärna mätbara resultat dessutom. Men skulle det kunna vara på ett annat sätt, kan man se det från ett annat håll. Vad innehåller egentligen ett ridpass?

Kraven på prestationen kan ta över och förstöra relationen. Idag så skapar vi en annan bild, men vägskälen och valen är många.

Bland vänner lägger sig oron och prestationskraven flyr sin kos

Att våga prova och se vart det leder

Hästen visar vägen om vi lyssnar och allt hittar sin plats

Tillsammans

Vi ska arbeta en stund tillsammans, jag ska vandra med dig, jag ska följa dig en bit på vägen, vi ska dela våra upplevelser med varandra


Ett steg på vägen


Ett steg till och det blir två steg tillsammans


Jag förundras över hur lätt det är att röra sig tillsammans med hästen


Att samtala en stund


Att stegvis komma vidare


Att låta det ske, ett steg i taget


Vi förbereder oss


Talar om hur det känns


Vad har hästen att berätta


Och vad kan jag tillföra


Vi gör ett anslag, såhär


Hästen organiserar sin kropp in i rörelsen, människan organiserar sin kropp in i rörelsen. Allt tar tid, känslan vägleder, att vara fri från gamla metoder och mönster.
Varje stund är ny och hästen vägleder oss inom oss själva.

Att rida är en inre resa


Två nervsystem ska mötas, genom övningar blir det möjligt, det blir till en dans där den ene följer den andre, vem leder dansen, ja, jag har ingen aning. Var det du eller var det jag min kära häst? Var kommer allt ifrån? Jag lyssnar, vi skapar.


Respekt, kärlek, ödmjukhet


Eftertanke, vi är två som ska andas


Vi finner en väg, två världar möts


Vi finner en väg tillsammans som är möjlig att gå för oss båda,
en väg där vi vägleder varandra.

Vart för du mig häst?

 

 

Lördag 13 Juni: Den tama vildhästens dag

Vi startade dagen med några ridpass i väntan på Lisa och Lotta från Ellaree Native Horses i Kalix. De visade bilder från sitt besök hos vilda hästar i Oklahoma Choctaw mustangs, dagen efter skulle de vidare till Grekland för att besöka de vildhästar som finns där.


 


Vi rider idag, vild eller ej, samarbetet är det samma


Men vi har en följeslagare, hästen ser den, känner den och upplever den


Men känner jag följeslagaren, jag som rider, sätter jag mig på hästen
och förlorar kontakten? Nej, inte här, inte idag, idag känner vi den.


Naturen i hästen bär oss, hästen, naturen och människan


Naturen gör som den vill


Hästen kommer alltid att vara en häst


Kärnfull är blicken


Hästen en häst, människan en människa, gemensamt,
fokus, koncentration, balans, önskningar och drömmar,
förenade till ett


Hästen tar dig alltid med på en upplevelseresa


Nej, vi böjer inte, hästen viker sig för att titta och han
får den tid och utrymme han behöver för att se


Är du målet för hans blick?


Så infinner sig lugnet och den ömsesidiga balansen


Att koncentrera sig inåt, att anstränga sig tillsammans


När allt stämmer


Att anstränga sig för en häst är enkelt för viljan och men
kan vara svårt för kroppen, finn och förlora, en ständig
naturlig vågrörelse som det lönar sig att försöka följa


Att söka balans är en sak att finna balans en helt annan


Kraftfull tar han oss med, den tama och vilda hästen

 

Söndag 14 Juni: Samtal med, om och ikring hästar

 

 

 

 

Måndag 15 Juni: Nestordagen

Tisdag 16 Juni: Balansens dag

Onsdag 17 juni: Hästens dag
Ewa Schaeder


för mer info
Tel. 0761147001
kraftskapanderidkonst@gamil.com

Tillbaka