Foto Linn Orrmalm


I midsommartid


Terminsavlutning www.furan.se


Anki, Fyrex och Ewa


Rikke och Frost


Ewa och Hårfagre


Anki och Fyrex


En sko en historia


Hernes Prinsen, hästen som sprang ifrån sina skor, det låter kanske som en
fantasi, men det är faktiskt sant. Så här gick det till, en vårvintermorgon 2008
släppte jag ut hästen, när jag några timmar senare tog in honom, då satt endast
en sko kvar. Jag vet inte riktigt hur, men fakta kvarstår. Skorna blev kvar på
stenen utanför hagen, stenen är nu flyttad och har fått bli en "installation" och
en historia.


Allt filmades dessa dagar av Susanne och Linn, materialet är under bearbetning
och kommer att bli en film som går att köpa, mer om detta senare.